بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

برگزاری جلسه فصلی شرکت آروا با حضور مدیرعامل مجموعه جهان ابزار

به گزارش روابط عمومی مجموعه جهان ابزار، جلسه فصلی شرکت آروا با حضور نمایندگان "vip" شرکت، امروز 12 آبان 1400 در ساختمان مرکزی آروا واقع در تهران برگزار شد.

رامین شیرپای، مدیرعامل مجموعه جهان ابزار نیز از شمالغرب کشور در این جلسه حضور داشت.

لازم به توضیح است جلسات هم اندیشی شرکت توزیع ابزار آروا با نمایندگان کشوری خود هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی برگزار می شود.

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)