بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

جدیدترین محصولات

سنگ چاقو تیزکن کنزاکس کد KENZAX KSS-108

سنگ چاقو تیزکن کنزاکس کد KENZAX KSS-108 کنزاکس - Kenzax

۴۹,۰۰۰ تومان ۵۲,۸۰۰ تومان

سنگ چاقو تیزکن کنزاکس کد KENZAX KSS-108 کنزاکس - Kenzax

۴۹,۰۰۰ تومان ۵۲,۸۰۰ تومان
شیشه ماسک جوشکاری کنزاکس کد KENZAX KWF-109

شیشه ماسک جوشکاری کنزاکس کد KENZAX KWF-109 کنزاکس - Kenzax

۴,۹۰۰ تومان ۶,۴۸۰ تومان

شیشه ماسک جوشکاری کنزاکس کد KENZAX KWF-109 کنزاکس - Kenzax

۴,۹۰۰ تومان ۶,۴۸۰ تومان
قیچی باغبانی لایت مدل 3152

قیچی باغبانی لایت مدل 3152 لایت - Light

۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی لایت مدل 3152 لایت - Light

۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی لایت مدل JH-615

قیچی باغبانی لایت مدل JH-615 لایت - Light

۶۷۲,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی لایت مدل JH-615 لایت - Light

۶۷۲,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی لایت مدل LIGHT 3164

قیچی باغبانی لایت مدل LIGHT 3164 لایت - Light

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی لایت مدل LIGHT 3164 لایت - Light

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805

قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805 کنزاکس - Kenzax

۳۰۲,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805 کنزاکس - Kenzax

۳۰۲,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان
متر نشکن 5.5 متری کنزاکس مدل KMT-255

متر نشکن 5.5 متری کنزاکس مدل KMT-255 کنزاکس - Kenzax

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۷۹,۸۰۰ تومان

متر نشکن 5.5 متری کنزاکس مدل KMT-255 کنزاکس - Kenzax

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۷۹,۸۰۰ تومان
انبر اتصال 350 آمپر آروا مدل ARVA 2410

انبر اتصال 350 آمپر آروا مدل ARVA 2410 آروا - Arva

۷۸,۰۰۰ تومان ۹۶,۸۰۰ تومان

انبر اتصال 350 آمپر آروا مدل ARVA 2410 آروا - Arva

۷۸,۰۰۰ تومان ۹۶,۸۰۰ تومان
بکس تکی بلند دسته T شکل نووا مدل NTS7608

بکس تکی بلند دسته T شکل نووا مدل NTS7608 نووا - Nova

۳۳۸,۰۰۰ تومان ۳۳۹,۵۰۰ تومان

بکس تکی بلند دسته T شکل نووا مدل NTS7608 نووا - Nova

۳۳۸,۰۰۰ تومان ۳۳۹,۵۰۰ تومان
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 کنزاکس - Kenzax

۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 کنزاکس - Kenzax

۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان
جعبه دریل بزرگ و مینی فرز مهر 44 سانتی متر

جعبه دریل بزرگ و مینی فرز مهر 44 سانتی متر مهر - Mehr

۳۳۲,۰۰۰ تومان ۳۶۹,۰۰۰ تومان
قیچی ورق بر چپ تایوان کنزاکس مدل KSL110

قیچی ورق بر چپ تایوان کنزاکس مدل KSL110 کنزاکس - Kenzax

۵۹۶,۰۰۰ تومان ۶۴۹,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر چپ تایوان کنزاکس مدل KSL110 کنزاکس - Kenzax

۵۹۶,۰۰۰ تومان ۶۴۹,۰۰۰ تومان
قیچی ورق بر راست کنزاکس مدل KSR110

قیچی ورق بر راست کنزاکس مدل KSR110 کنزاکس - Kenzax

۵۳۲,۰۰۰ تومان ۶۴۹,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر راست کنزاکس مدل KSR110 کنزاکس - Kenzax

۵۳۲,۰۰۰ تومان ۶۴۹,۰۰۰ تومان
دم باریک 8 اینچ کنزاکس  مدل KLN-38

دم باریک 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-38 کنزاکس - Kenzax

۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۰۰۰ تومان

دم باریک 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-38 کنزاکس - Kenzax

۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۰۰۰ تومان
متر 5.5 متری کنزاکس مدل KMT155

متر 5.5 متری کنزاکس مدل KMT155 کنزاکس - Kenzax

۱۵۷,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان

متر 5.5 متری کنزاکس مدل KMT155 کنزاکس - Kenzax

۱۵۷,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان
آچار فرانسه تخصصی 12 اینچ کنزاکس مدل KWT-412

آچار فرانسه تخصصی 12 اینچ کنزاکس مدل KWT-412 کنزاکس - Kenzax

۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

آچار فرانسه تخصصی 12 اینچ کنزاکس مدل KWT-412 کنزاکس - Kenzax

۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
دیسک برش فلز 180mm آروا مدل 7132

دیسک برش فلز 180mm آروا مدل 7132 آروا - Arva

۲۵,۸۰۰ تومان ۲۹,۹۰۰ تومان

دیسک برش فلز 180mm آروا مدل 7132 آروا - Arva

۲۵,۸۰۰ تومان ۲۹,۹۰۰ تومان
پیچ گوشتی شارژی کنزاکس KCD-136

پیچ گوشتی شارژی کنزاکس KCD-136 کنزاکس - Kenzax

۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۱,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی شارژی کنزاکس KCD-136 کنزاکس - Kenzax

۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۱,۰۰۰ تومان
دم باریک 6 اینچ کنزاکس مدل تایگر KENZAX KLN-26

دم باریک 6 اینچ کنزاکس مدل تایگر KENZAX KLN-26 کنزاکس - Kenzax

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان

دم باریک 6 اینچ کنزاکس مدل تایگر KENZAX KLN-26 کنزاکس - Kenzax

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1180

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1180 کنزاکس - Kenzax

۲,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1180 کنزاکس - Kenzax

۲,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان
آلن کوتاه تک رونیکس مدل RH-2008

آلن کوتاه تک رونیکس مدل RH-2008 رونیکس - Ronix

۵۱,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان

آلن کوتاه تک رونیکس مدل RH-2008 رونیکس - Ronix

۵۱,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
آچار یکسر تخت یکسر رینگ رونیکس RH-2123 سایز 23

آچار یکسر تخت یکسر رینگ رونیکس RH-2123 سایز 23 رونیکس - Ronix

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان

آچار یکسر تخت یکسر رینگ رونیکس RH-2123 سایز 23 رونیکس - Ronix

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان
چکش دو شاخ 250 گرمی نووا 6225

چکش دو شاخ 250 گرمی نووا 6225 نووا - Nova

۲۸۷,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۸۰۰ تومان

چکش دو شاخ 250 گرمی نووا 6225 نووا - Nova

۲۸۷,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۸۰۰ تومان
کمک بکس کوتاه 1.2 نووا مدل 7007

کمک بکس کوتاه 1.2 نووا مدل 7007 نووا - Nova

۱۵۵,۷۰۰ تومان ۱۵۹,۸۰۰ تومان

کمک بکس کوتاه 1.2 نووا مدل 7007 نووا - Nova

۱۵۵,۷۰۰ تومان ۱۵۹,۸۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد


info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)