بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

معرفی کمپانی شپخ (SCHEPPACH)

کمپانی شپخ توسط ژوزف شپخ در شهر نیدراو آلمان (درسال 1927) برای تولید ماشین های کشاورزی و اره های گردبر تاسیس شد.
در اواسط جمهوری ایمار و تحت شرایط اقتصادی سخت، جوزف شپخ، نجار اموزش دیده و پدر 9 فرزند،شروع به تولید اره گرد بر، آسیاب، و تعمیر ماشین الات کشاورزی کرد.درسال 1950 دو فرزند از 9 فرزند جوزف شپخ بانام های فریترز و جوزف، مدیریت کمپانی را برعهده گرفتند.


درسال 1961، شپخ از شهر کرومباخ به مکان جدید خود در ایچن هاوزن منتقل شد.ساختمان جدید دارای یک سالن تولید بزرگ بود(کارخانه | فعلی) که اولین قدم در جهت رشدمحسوب میشد.


در اواسط دهه70، شپخ از حوزه ماشین آلات کشاورزی خارج شد و تمرکز برروی توسعه و تولید ماشین الات نجاری کرد.این شرکت به طور مداوم به گسترش ماشین الات و لوازم جانبی ادادمه داد وبه یک متخصص در این حوزه تبدیل شد.

توسعه با راه اندازی کارخانه ||
شپخ رشد می کرد و مکان  آن در ایچن هاوزن  برای توسعه، بزرگ و مناسب بود.کارخانه || توسعه یافت و اکنون بخش های فناوری، خدمات،تعمیر در این دپارتمان قرار گرفته اند.


این شرکت درسال 1997 توسط سهامدار ارشد فعلی ارنست پافاف خریداری شد.

در سال 2000 شپخ استارت شروع به گسترش سبدمحصولات با سری "حرفه ای " کرد.در حالی که ماشین الات نجاری 70سال به خوبی در سبد محصولات شپخ جای گرفته بودند.درسال های بعد پیشنهادات به طور گسترده ای افزایش یافت و دسته های مختلف محصول به طور مداوم اضافه می شدند.

درسال 2003 مالک فعلی ارنست پافاف شرکت را به یک مجموعه فروش و خدمات در سطح بین الملل تبدیل کرد.
برگردان از سایت :www.scheppach.com

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)