بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

فاکتور رسمی; اشتباهات قانونی در صدور فاکتور


امروز با پیشرفت جوامع و ظهور تکنولوژی اهمیت یافتن نگارش و حفظ مدارک، صدور فاکتور به جزء لاینفک زندگی انسان ها تبدیل شده است. به عنوان مثال در صورت خرید کالای هر چند ارزان قیمت برای شما از جانب فروشنده فاکتوری صادر می شود فاکتورها ثابت می کنند خریدار از فروشنده چه اقلامی در چه زمانی و به چه تعدادی جنسی خریده و تحویل گرفته است.

چه موارد و نکاتی باید در فاکتور فروش ثبت شود؟

  1. درج مشخصات فروشنده و خریدار
  2. درج قیمت
  3. مهر و امضاء
  4. مشخصات کامل جنس و کالا
  5. درج تاریخ
فاکتور

در دعاوی به خواسته مطالبه وجه از طریق رسید عادی، بار اثبات بر عهده خواهان همان مدعی می باشد. که وی باید اثبات کند که علت و دلیل مدیون بودن خوانده چیست. چنانچه خوانده دعوای مطالبه وجه از طریق فاکتور ارائه شده را انکار کند و یا نسبت به آن ادعای جعل کند و یا اینکه فاکتور فاقد مهر و امضا باشد و از سوی قاضی پذیرفته نشود در این صورت خواهان می تواند از شهادت شهود برای اثبات مطالبه خود کمک بگیرد. منظور از شاهد کسی که از وجود بدهی مطلع باشد و در جلسه میان طلبکار و بدهاکار حاضر بوده باشد.

فروشندگان محترم بایستی توجه داشته باشند که در صورتی که اقدام به صدور فاکتور می نمایند حتما و حتما مبادرت به اخذ امضا از سوی مشتری کنند؛ بدیهی است به لحاظ حقوقی سندهایی که فاقد امضای مدیون باشند سندیت نداشته و دادگاه گمان می برد که سند مذکور ساختگی است.

تنظیم : هادی یعقوبی

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)