بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

جشن آخر سال ۱۴۰۲ جهان ابزار | پایانی خوش برای سالی پربار

با پایان سالی پربار و موفق، دوباره آمده زمان جشن و سروری. در این روز خوش و شاد، مدیران و کارکنان شرکت جهان ابزار گرد هم آمدند تا کارهای گذشته را مرور و آینده را روشن تر کنند.

در این میهمانی همراه شاد، دستاوردهای بزرگ امسال مورد بازتاب و تقدیر قرار گرفت. همچنین کوشش‌های فراوان همکاران برای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف شرکت ستایش شد.

در ادامه این جلسه شاد و خوش، طرح‌های بلندمدت برای سال آینده نیز مورد بحث قرار گرفت تا راه برای آینده‌ای درخشان‌تر هموار شود.

امیدواریم این روحیه شاد و خلاقیت‌زا تا مدت‌ها پابرجا بماند! آرزوی موفقیت برای سال تازه، جهان ابزار را داریم.
تهیه و گردآوری روابط عمومی شرکت جهان ابزار

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)