بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

تجلیل از مدیر عامل جهان ابزار در نخستین کنگره کشوری برند ماندگار

نخستین کنگره کشوری برند ماندگار

از مدیر عامل جهان ابزار در نخستین کنگره کشوری برند ماندگار به عنوان یکی از مدیران نامدار در کلاس جهانی تجلیل شد.
در این کنگره که 27 بهمن ماه و با رویکرد تجلیل از برندهای ماندگار و مدیران نامدار در کلاس جهانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، از آقای شیرپایی مدیر عامل جهان ابزار و جمعی از مدیران موفق کشوری با انتخاب هیئت داوران با اهدای لوح و گواهی نامه، تجلیل به عمل آمد.
به گفته دبیر نخستین کنگره کشوری برند ماندگار، این کنگره با هدف ارج نهادن به تلاش های مدیران کسب و کارهای موفق و برتر در میل به تعالی، افزایش بهره وری و تلاش برای استقرار سیستم های استاندارد مدیریتی برگزار شده و قرار است به صورت سالانه برگزار و برندهای برتر معرفی شوند.

نخستین کنگره کشوری برند ماندگار

رامین شیرپایی - مدیر عامل جهان ابزار

نخستین کنگره کشوری برند ماندگار

نخستین کنگره کشوری برند ماندگار

تقدیر - رامین شیرپائی

برند ماندگار

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)