بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

اخذ گواهی نامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (QMS) توسط جهان ابزار

اخذ گواهی نامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (QMS) توسط جهان ابزار

جهان ابزار موفق شد گواهی نامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را از موسسه ارزیابان کیفیت خاورمیانه (AKK) اخذ نماید.
رامین شیرپایی مدیر عامل جهان ابزار با بیان این مطلب گفت: این گواهی نامه به خاطر میل به تعالی و اجرای استاندارد مدیریتی ISO9001:2015 در مجموعه جهان ابزار و پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان موسسه ارزیابان کیفیت خاورمیانه به جهان ابزار اعطا شده است.

وی افزود: رشد و توسعه جهان ابزار و حرکت در جهت تعالی سازمانی و بهبود مستمر فرایندهای سیستمی، روندی است که جهان ابزار همواره آن را دنبال می کند تا به اهداف تعیین شده خود دست یابد. وی در پایان گفت: تلاش مجموعه جهان ابزار بر این است تا با اجرای استانداردهای مدیریتی، روز به روز خود را از نظر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، به استانداردهای جهانی نزدیک کند.

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)