بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

آخرین سال قرن در جهان ابزار | نوروز 1400

آخرین سال قرن در جهان ابزار | نوروز 1400

فرا رسیدن بهار و عبور از خزان، همزادی به نام امید دارد. امید به آینده ای بهتر که عزت و کامیابی، وجد و نشاط و سلامت و بهروزی را به ارمغان می آورد.
برای خانواده جهان ابزار، صرف نظر از شرایط موجود، فرا رسیدن سالی نو، بذر امیدی است برای ایجاد تحول در صنعت و تولید کشور. تحولی که توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را  نوید داده و گامی به سمت توسعه پایدار باشد. به جرئت می گوییم، شرایط ناگواری که در این روزها بر بسیاری کسب و کارها مستولی شده است، به لطف همت بلند و پشتکار همکاران لایق و متخصص در جهان ابزار احساس نشد. امید است پس از پشت سر گذاشتن سالی غمبار که با از دست دادن تعداد کثیری از بستگانمان همراه بود، در سال جدید رفاه، معيشت، ريشه کني فقر و برخورداري تک تک ملت عزیزمان از زندگي مطلوب میسر گردد.

یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)