بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

ابزارهای باغبانی و کشاورزی

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401 رکسمی - rexmi

۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۱,۴۰۰ تومان

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401 رکسمی - rexmi

۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۱,۴۰۰ تومان
قیچی باغبانی لایت مدل 3152

قیچی باغبانی لایت مدل 3152 لایت - Light

۸۴۵,۰۰۰ تومان ۸۵۳,۱۲۵ تومان

قیچی باغبانی لایت مدل 3152 لایت - Light

۸۴۵,۰۰۰ تومان ۸۵۳,۱۲۵ تومان
شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203

شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203 رکسمی - rexmi

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۴۴۰ تومان

شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203 رکسمی - rexmi

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۴۴۰ تومان
شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202

شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202 رکسمی - rexmi

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۷۴۰ تومان

شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202 رکسمی - rexmi

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۷۴۰ تومان
شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201

شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201 رکسمی - rexmi

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۷۴۰ تومان

شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201 رکسمی - rexmi

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۷۴۰ تومان
قیچی میوه چین لایت مدل JH 803

قیچی میوه چین لایت مدل JH 803 لایت - Light

۲۹۸,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805

قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805 کنزاکس - Kenzax

۳۲۵,۰۰۰ تومان ۳۹۸,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی کنزاکس KPS2805 کنزاکس - Kenzax

۳۲۵,۰۰۰ تومان ۳۹۸,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی لایت مدل JH-615

قیچی باغبانی لایت مدل JH-615 لایت - Light

۶۸۰,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی پرسیکو مدل P0097

قیچی باغبانی پرسیکو مدل P0097 متفرقه - OTHER

۴۴۸,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی پرسیکو مدل P0036

قیچی باغبانی پرسیکو مدل P0036 پرسیکو - Persico

۲۹۸,۰۰۰ تومان
شن کش میخی 16 شاخه

شن کش میخی 16 شاخه متفرقه - OTHER

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شن کش میخی 16 شاخه متفرقه - OTHER

۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیچی باغبانی لایت JH-7030-2

قیچی باغبانی لایت JH-7030-2 لایت - Light

۱,۴۸۲,۰۰۰ تومان
سم پاش  ام آر تی 2 لیتری (MRT)

سم پاش ام آر تی 2 لیتری (MRT) ام آر تی - MRT

۱۵۲,۰۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد


info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)