بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

عودت محصول خریداری شده

مشتری گرامی

در صورتی که پس از دریافت دستگاه، از خرید خود منصرف شوید، حداکثر تا 1 روز کاری‏، باید انصراف خود را به واحد خدمات پس از فروش اطلاع دهید. در این حالت، در صورتی امکان برگرداندن و انتخاب و جایگزین کردن دستگاه دیگر به جای آن وجود دارد که دستگاه در شرایط اولیه خود باشد و از آن استفاده نشده باشد.
شما می توانید در بازه زمانی ذکر شده، و با تکمیل فرم زیر نسبت به بازگشت محصول خریداری شده اقدام کنید.

 

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)