بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

اعلام خرابی دستگاه

خریدار محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید مشخصات و نوع خرابی دستگاه را به ما اعلام کرده و از خدمات جهان سرویس بهره مند شوید. هماهنگی لازم جهت زمان ارسال دستگاه معیوب با شما انجام خواهد شد.

تذکر:
1- هزینه های بین راهی مربوط به ارسال دستگاه بر عهده مشتری خواهد بود. ولی هزینه حمل دستگاه در داخل تبریز از مبدا باربری تا محل جهان سرویس و برعکس بر عهده جهان ابزار خواهد بود.
2- خدمات جهان سرویس به دستگاه هایی که تحت پوشش جهان ابزار نیست هم شامل می شود.
3- لطفا کارت گارانتی ممهور به مهر فروشگاه به همراه دستگاه ارسال شود. توجه داشته باشید که تاریخ گارانتی منقضی نشده باشد. در صورت منقضی شدن تاریخ گارانتی، هزینه های تعمیر با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.

 

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)