بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

جدیدترین محصولات

صفحه برش آهن 22*3*180 سیلور SILVER

صفحه برش آهن 22*3*180 سیلور SILVER سیلور - SILVER

۳۰,۰۰۰ تومان
فیلتر رطوبت گیر سیلور GTAPB014

فیلتر رطوبت گیر سیلور GTAPB014 سیلور - SILVER

۲۰۵,۰۰۰ تومان
فرز گلو بلند سیلور مدل GT-DG420

فرز گلو بلند سیلور مدل GT-DG420 سیلور - SILVER

۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان
مجوعه 172 عددی فرز انگشتی سیلور کد 172-GTR

مجوعه 172 عددی فرز انگشتی سیلور کد 172-GTR سیلور - SILVER

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۹,۰۰۰ تومان

مجوعه 172 عددی فرز انگشتی سیلور کد 172-GTR سیلور - SILVER

۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۹,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی 165 پارچه سیلور مدل 1011

فرز انگشتی 165 پارچه سیلور مدل 1011 سیلور - SILVER

۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان

فرز انگشتی 165 پارچه سیلور مدل 1011 سیلور - SILVER

۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی 217 پارچه سیلور GT-RT217

فرز انگشتی 217 پارچه سیلور GT-RT217 سیلور - SILVER

۳,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

فرز انگشتی 217 پارچه سیلور GT-RT217 سیلور - SILVER

۳,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی 257 پارچه GT-RT257

فرز انگشتی 257 پارچه GT-RT257 سیلور - SILVER

۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۶,۰۰۰ تومان

فرز انگشتی 257 پارچه GT-RT257 سیلور - SILVER

۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۶,۰۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد


info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)