بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

جدیدترین محصولات

دستکش لاتکس کنزاکس مدل KLG-112

دستکش لاتکس کنزاکس مدل KLG-112 کنزاکس - Kenzax

۳۹,۰۰۰ تومان
متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150

متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150 کنزاکس - Kenzax

۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150 کنزاکس - Kenzax

۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مته چهار شیار 460*12 کنزاکس مدل KPB 1246

مته چهار شیار 460*12 کنزاکس مدل KPB 1246 کنزاکس - Kenzax

۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۵۳,۹۰۰ تومان

مته چهار شیار 460*12 کنزاکس مدل KPB 1246 کنزاکس - Kenzax

۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۵۳,۹۰۰ تومان
مته چهار شیار 460 میلی متر 14 کنزاکس مدل KPB-1446

مته چهار شیار 460 میلی متر 14 کنزاکس مدل KPB-1446 کنزاکس - Kenzax

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۲۰۹,۹۰۰ تومان

مته چهار شیار 460 میلی متر 14 کنزاکس مدل KPB-1446 کنزاکس - Kenzax

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۲۰۹,۹۰۰ تومان
کارواش 160 بار یونیورسال کنزاکس مدل KPW6521

کارواش 160 بار یونیورسال کنزاکس مدل KPW6521 کنزاکس - Kenzax

۶,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۸,۰۰۰ تومان

کارواش 160 بار یونیورسال کنزاکس مدل KPW6521 کنزاکس - Kenzax

۶,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۸,۰۰۰ تومان
روغن دان فلزی 350 کنزاکس KOC-1635

روغن دان فلزی 350 کنزاکس KOC-1635 کنزاکس - Kenzax

۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۸۰۰ تومان

روغن دان فلزی 350 کنزاکس KOC-1635 کنزاکس - Kenzax

۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۸۰۰ تومان
اره زنجیری بنزینی 45 سانت کنزاکس KCS-245

اره زنجیری بنزینی 45 سانت کنزاکس KCS-245 کنزاکس - Kenzax

۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۸,۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی 45 سانت کنزاکس KCS-245 کنزاکس - Kenzax

۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۸,۰۰۰ تومان
صفحه گرانیت بر شارک کنزاکس KDS-2230

صفحه گرانیت بر شارک کنزاکس KDS-2230 کنزاکس - Kenzax

۶۷۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۸۰۰ تومان

صفحه گرانیت بر شارک کنزاکس KDS-2230 کنزاکس - Kenzax

۶۷۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۸۰۰ تومان
تیغ سرامیک بر 230 میلی متری شارک کنزاکس KCR-2230

تیغ سرامیک بر 230 میلی متری شارک کنزاکس KCR-2230 کنزاکس - Kenzax

۴۸۵,۰۰۰ تومان ۵۹۹,۸۰۰ تومان

تیغ سرامیک بر 230 میلی متری شارک کنزاکس KCR-2230 کنزاکس - Kenzax

۴۸۵,۰۰۰ تومان ۵۹۹,۸۰۰ تومان
پیستوله سایه پاش کاسه رو کنزاکس KSG-CV1

پیستوله سایه پاش کاسه رو کنزاکس KSG-CV1 کنزاکس - Kenzax

۷۶۹,۰۰۰ تومان ۹۴۸,۰۰۰ تومان

پیستوله سایه پاش کاسه رو کنزاکس KSG-CV1 کنزاکس - Kenzax

۷۶۹,۰۰۰ تومان ۹۴۸,۰۰۰ تومان
انبردست چندکاره کنزاکس مدل KMF-111

انبردست چندکاره کنزاکس مدل KMF-111 کنزاکس - Kenzax

۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶۲۹,۰۰۰ تومان

انبردست چندکاره کنزاکس مدل KMF-111 کنزاکس - Kenzax

۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶۲۹,۰۰۰ تومان
کمپرسور 10 لیتری کنزاکس KENZAX KAC-110

کمپرسور 10 لیتری کنزاکس KENZAX KAC-110 کنزاکس - Kenzax

۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۸,۰۰۰ تومان

کمپرسور 10 لیتری کنزاکس KENZAX KAC-110 کنزاکس - Kenzax

۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیچ گوشتی شارژی کنزاکس KCD-136

پیچ گوشتی شارژی کنزاکس KCD-136 کنزاکس - Kenzax

۱,۷۹۱,۰۰۰ تومان
دریل برقی کنزاکس کد KENZAX KED-150

دریل برقی کنزاکس کد KENZAX KED-150 کنزاکس - Kenzax

۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان

دریل برقی کنزاکس کد KENZAX KED-150 کنزاکس - Kenzax

۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان
دریل برقی کنزاکس کد  KENZAX KED-150A

دریل برقی کنزاکس کد KENZAX KED-150A کنزاکس - Kenzax

۱,۴۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

دریل برقی کنزاکس کد KENZAX KED-150A کنزاکس - Kenzax

۱,۴۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان
دریل چکشی گیربکسی کنزاکس کد KENZAX KID-1105

دریل چکشی گیربکسی کنزاکس کد KENZAX KID-1105 کنزاکس - Kenzax

۳,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۸,۰۰۰ تومان

دریل چکشی گیربکسی کنزاکس کد KENZAX KID-1105 کنزاکس - Kenzax

۳,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۸,۰۰۰ تومان
جک روغنی 10 تن کنزاکس KBJ-210

جک روغنی 10 تن کنزاکس KBJ-210 کنزاکس - Kenzax

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان

جک روغنی 10 تن کنزاکس KBJ-210 کنزاکس - Kenzax

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
قیمت پیستوله بادی دو تنظیم کنزاکس مدل KSG-S990

قیمت پیستوله بادی دو تنظیم کنزاکس مدل KSG-S990 کنزاکس - Kenzax

۷۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۸,۰۰۰ تومان

قیمت پیستوله بادی دو تنظیم کنزاکس مدل KSG-S990 کنزاکس - Kenzax

۷۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۸,۰۰۰ تومان
دستگاه شستشوی چند کاره کنزاکس مدل KPC-11700

دستگاه شستشوی چند کاره کنزاکس مدل KPC-11700 کنزاکس - Kenzax

۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۸,۰۰۰ تومان

دستگاه شستشوی چند کاره کنزاکس مدل KPC-11700 کنزاکس - Kenzax

۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۸,۰۰۰ تومان
تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL2360

تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL2360 کنزاکس - Kenzax

۴,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۸,۰۰۰ تومان

تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL2360 کنزاکس - Kenzax

۴,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۸,۰۰۰ تومان
شلنگ فنری 15 متری کنزاکس مدل KCH-115

شلنگ فنری 15 متری کنزاکس مدل KCH-115 کنزاکس - Kenzax

۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۸۰۰ تومان

شلنگ فنری 15 متری کنزاکس مدل KCH-115 کنزاکس - Kenzax

۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷۷۹,۸۰۰ تومان
اره زنجیری بنزینی 25 سانتی متر کنزاکس مدل KCS 125

اره زنجیری بنزینی 25 سانتی متر کنزاکس مدل KCS 125 کنزاکس - Kenzax

۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۸,۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی 25 سانتی متر کنزاکس مدل KCS 125 کنزاکس - Kenzax

۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۸,۰۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد


info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)