بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

جدیدترین محصولات

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401 رکسمی - rexmi

۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۱,۴۰۰ تومان

قیجی باغبانی رکسمی مدل RTG2401 رکسمی - rexmi

۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۱,۴۰۰ تومان
بیل گلو بلند رکسمی مدل RTG-1402

بیل گلو بلند رکسمی مدل RTG-1402 رکسمی - rexmi

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۱۰۰ تومان

بیل گلو بلند رکسمی مدل RTG-1402 رکسمی - rexmi

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۵,۱۰۰ تومان
بیلچه باغبانی دسته پلاستیکی رکسمی مدل RTG-1414

بیلچه باغبانی دسته پلاستیکی رکسمی مدل RTG-1414 رکسمی - rexmi

۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۶۱,۴۰۰ تومان
شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203

شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203 رکسمی - rexmi

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۴۴۰ تومان

شن کش 16 شاخه رکسمی مدل RTG-2203 رکسمی - rexmi

۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۴۴۰ تومان
شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202

شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202 رکسمی - rexmi

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۷۴۰ تومان

شن کش 14 شاخه رکسمی مدل RTG-2202 رکسمی - rexmi

۱۵۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۷۴۰ تومان
شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201

شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201 رکسمی - rexmi

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۷۴۰ تومان

شن کش 12 شاخه رکسمی مدل RTG-2201 رکسمی - rexmi

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۷۴۰ تومان
سم پاش 10 لیتری دستی رکسمی مدل RTG-1513

سم پاش 10 لیتری دستی رکسمی مدل RTG-1513 رکسمی - rexmi

۶۹۹,۰۰۰ تومان ۷۴۵,۸۰۰ تومان

سم پاش 10 لیتری دستی رکسمی مدل RTG-1513 رکسمی - rexmi

۶۹۹,۰۰۰ تومان ۷۴۵,۸۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد


info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)