بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

لوازم مصرفی جوشکاری

تورچ آرگون 450 آمپر آب خنک ثابت میکروسوئیچی توان جم

تورچ آرگون 450 آمپر آب خنک ثابت میکروسوئیچی توان جم توان جم - TavanJam

۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان

تورچ آرگون 450 آمپر آب خنک ثابت میکروسوئیچی توان جم توان جم - TavanJam

۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان
تورچ آب خنک CO2 میگ مگ مکسی 4000 توان جم

تورچ آب خنک CO2 میگ مگ مکسی 4000 توان جم توان جم - TavanJam

۲,۹۵۹,۰۰۰ تومان
سر پک 3.32 آرواNZ-02

سر پک 3.32 آرواNZ-02 آروا - Arva

ناموجود

سر پک 3.32 آرواNZ-02 آروا - Arva

ناموجود
فنر تورچ 3 متری

فنر تورچ 3 متری متفرقه - OTHER

ناموجود

فنر تورچ 3 متری متفرقه - OTHER

ناموجود

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)