تماس با جهان ابزار بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۰۱۴ (۹:۳۰ - ۱۸:۰۰)

جدیدترین محصولات

ترکمتر دیجیتالی 1/2 اینچ تاپتول TOPTUL

ترکمتر دیجیتالی 1/2 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲,۱۰۹,۵۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان

ترکمتر دیجیتالی 1/2 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲,۱۰۹,۵۰۰ تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
انبر پرچ آکاردئونی تاپتول TOPTUL

انبر پرچ آکاردئونی تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۵۴۲,۵۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان

انبر پرچ آکاردئونی تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۵۴۲,۵۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
انبر پرچ دو دسته تاپتول TOPTUL

انبر پرچ دو دسته تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۰۸,۰۰۰ تومان

انبر پرچ دو دسته تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۰۸,۰۰۰ تومان
ترکمتر 1/4 اینچ تاپتول TOPTUL

ترکمتر 1/4 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۵۸۸,۰۰۰ تومان ۵۶۰,۰۰۰ تومان

ترکمتر 1/4 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۵۸۸,۰۰۰ تومان ۵۶۰,۰۰۰ تومان
آچار فرانسه 8 اینچ تاپتول TOPTUL

آچار فرانسه 8 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

آچار فرانسه 8 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان
انبر سیم بر 4 میلی متر تاپتول TOPTUL

انبر سیم بر 4 میلی متر تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۷۶,۴۰۰ تومان

انبر سیم بر 4 میلی متر تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۷۶,۴۰۰ تومان
انبر کلاغی های ولتاژ 10 اینچ تاپتول TOPTUL

انبر کلاغی های ولتاژ 10 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲۸۵,۲۵۰ تومان ۲۴۴,۵۰۰ تومان

انبر کلاغی های ولتاژ 10 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۲۸۵,۲۵۰ تومان ۲۴۴,۵۰۰ تومان
انبر قفلی گیره ای با صفحه تاپتول TOPTUL

انبر قفلی گیره ای با صفحه تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۳۶,۰۰۰ تومان

انبر قفلی گیره ای با صفحه تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۳۶,۰۰۰ تومان
کف چین فشار قوی 8 اینچ تاپتول TOPTUL

کف چین فشار قوی 8 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۱,۰۰۰ تومان ۱۳۳,۳۵۰ تومان

کف چین فشار قوی 8 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۱,۰۰۰ تومان ۱۳۳,۳۵۰ تومان
انبر بست جمع کن تاپتول TOPTUL 0107

انبر بست جمع کن تاپتول TOPTUL 0107 تاپ تول - Toptul

۲۲۴,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰ تومان

انبر بست جمع کن تاپتول TOPTUL 0107 تاپ تول - Toptul

۲۲۴,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰ تومان
دم باریک 8 اینچ های ولتاژ تاپتول TOPTUL

دم باریک 8 اینچ های ولتاژ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۸۵,۵۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان

دم باریک 8 اینچ های ولتاژ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۸۵,۵۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
انبرقفلی فیلتر بازکن تاپتول TOPTUL

انبرقفلی فیلتر بازکن تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۵۷,۵۰۰ تومان ۱۵۷,۰۰۰ تومان

انبرقفلی فیلتر بازکن تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۵۷,۵۰۰ تومان ۱۵۷,۰۰۰ تومان
انبردست 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL

انبردست 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۴,۵۰۰ تومان ۱۳۴,۰۰۰ تومان

انبردست 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۴,۵۰۰ تومان ۱۳۴,۰۰۰ تومان
انبر دست 8 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL

انبر دست 8 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۹۹,۵۰۰ تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان

انبر دست 8 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۹۹,۵۰۰ تومان ۱۶۶,۰۰۰ تومان
دم باریک 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL

دم باریک 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان

دم باریک 6 اینچ های ولت تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
انبر کلاغی 10 اینچ تاپتول TOPTUL

انبر کلاغی 10 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۶,۲۵۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان

انبر کلاغی 10 اینچ تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۶۶,۲۵۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
قیچی سیم بر 8 اینچ تاپتول TOPTUL 0804

قیچی سیم بر 8 اینچ تاپتول TOPTUL 0804 تاپ تول - Toptul

۱۷۶,۴۰۰ تومان
جعبه بکس 16 پارچه 1.2 - 6پر تاپتول TOPTUL 1601

جعبه بکس 16 پارچه 1.2 - 6پر تاپتول TOPTUL 1601 تاپ تول - Toptul

۵۷۷,۵۰۰ تومان ۶۹۳,۰۰۰ تومان

جعبه بکس 16 پارچه 1.2 - 6پر تاپتول TOPTUL 1601 تاپ تول - Toptul

۵۷۷,۵۰۰ تومان ۶۹۳,۰۰۰ تومان
جعبه بکس 41 پارچه 1.4 تاپتول TOPTUL

جعبه بکس 41 پارچه 1.4 تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۴۷۲,۵۰۰ تومان ۴۷۲,۰۰۰ تومان

جعبه بکس 41 پارچه 1.4 تاپتول TOPTUL تاپ تول - Toptul

۴۷۲,۵۰۰ تومان ۴۷۲,۰۰۰ تومان
ست بکس ریلی 1.2 اینچی 11 عددی تاپتول 1102 TOPTUL

ست بکس ریلی 1.2 اینچی 11 عددی تاپتول 1102 TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۷۸,۵۰۰ تومان ۱۴۶,۰۰۰ تومان

ست بکس ریلی 1.2 اینچی 11 عددی تاپتول 1102 TOPTUL تاپ تول - Toptul

۱۷۸,۵۰۰ تومان ۱۴۶,۰۰۰ تومان
جعبه بکس 18 پارچه 1.4 بلند تاپتول TOPOTUL

جعبه بکس 18 پارچه 1.4 بلند تاپتول TOPOTUL تاپ تول - Toptul

۴۶۵,۵۰۰ تومان ۳۵۳,۰۰۰ تومان

جعبه بکس 18 پارچه 1.4 بلند تاپتول TOPOTUL تاپ تول - Toptul

۴۶۵,۵۰۰ تومان ۳۵۳,۰۰۰ تومان

فیلتر محصولات

قیمت

نام برند

کشور سازنده

کاربرد

" کارایی اساس بقا است، اما لازمه موفقیت ثمربخش بودن است. "

- جان ماکسول

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۰۱۴ (۹:۳۰ - ۱۸:۰۰)

طراحی و پیاده سازی: داده تجارت